Mercè Lorente Casafont

Doctora en Filologia Catalana per la Universitat de Barcelona (1994). Professora titular de terminologia i lingüística de la Universitat Pompeu Fabra. Investigadora principal del grup de recerca IULATERM (Lèxic i Tecnologia) des de 2014. Membre numerària de l’Institut d’Estudis Catalans des de 2016 i secretària de la Secció Filològica des de 2022. Editora en cap de la revista Terminàlia. Directora de l’Institut Universitari de Lingüística Aplicada de 2006 a 2013, i ara des de 2017. Ha participat en més de 30 projectes de recerca. Des del 2000, ha liderat 8 d’aquests projectes de recerca. Ha dirigit 12 tesis doctorals i actualment n’està dirigint 3 més. Autora de més de 150 publicacions, ha editat i coordinat una dotzena de monografies, ha participat en diversos diccionaris i col·labora regularment en diverses revistes.

Doctora en Filología Catalana por la Universitat de Barcelona (1994). Profesora titular de terminología y lingüística de la Universitat Pompeu Fabra. Investigadora principal del grupo de investigación IULATERM (Lèxic i Tecnologia) desde 2014. Miembro numerario del Institut d’Estudis Catalans desde 2016 y secretaria de la Secció Filològica desde 2022. Editora jefa de la revista Terminàlia. Directora del Institut de Lingüística Aplicada (IULA) de 2006 a 2013, y ahora de nuevo desde 2017. Ha participado en más de 30 proyectos de investigación competitivos (Desde el año 2000, ha liderado 8 de estos proyectos). Ha dirigido 12 tesis doctorales y actualmente está dirigiendo 3 más. Autora de más de 150 publicaciones, ha editado y coordinado una docena de monografías, ha participado en diversos diccionarios y colabora regularmente en diversas revistas.


Algunas publicaciones recientes

  • Estopà, Rosa; Lorente, Mercè (ed.) (2022). La terminología, espejo de la evolución del conocimiento científico: El caso de la reproducción asistida. Barcelona: Institut de Lingüística Aplicada de la Universitat Pompeu Fabra & Documenta Universitària, Sèrie Monografies 15, 210 pp., ISBN 978-84-9984-623-1
  • Lorente, Mercè (2022). La vitalidad de las lenguas y el cambio léxico. Bernal, Elisenda; Freixa, Judit; Torner, Sergi (eds.). La neología del español: del uso al diccionario. Frankfurt: Iberoamericana Vervuert, Lingüística Iberoamericana, 87, p. 35-50. ISBN: 978-84-9192-268-1.
  • Cabré, Teresa; Lorente, Mercè (2021). Panorama teòric de la terminologia actual. Terminàlia, 24 (desembre 2021), pp. 57-63 ISSN: 2013-6692 (impresa); 2013-6706 (electrònica). DOI: 10.2436/20.2503.01.168. Accés: http://revistes.iec.cat/index.php/Terminalia/article/view/149368/pdf_1814
  • Lorente Casafont, Mercè (2021). “L’alternança acusatiu/datiu des de la perspectiva lexicogràfica”. Estudis Romànics, 43 (2021). [pp. 7-33] ISSN (format paper): 0211-8572; ISSN (format digital): 2013-9500. DOI:10.2436/20.2500.01.308. Accés: https://publicacions.iec.cat/repository/pdf/00000298/00000033.pdf
  • Bernal, Elisenda; Lorente, Mercè (2020). Derivational networks in Catalan. Körtvélyessy, Lívia; Bagasheva, Alexandra; Štekauer, Pavol (eds.). Derivational Networks Across Languages. De Gruyter Mouton, ISBN: 978-3-11-068649-4. https://doi.org/10.1515/9783110686630, 217-228.
  • Lorente, Mercè (2019). “Sobre l’alternança acusatiu-datiu de verbs psicològics.” Estudis Romànics, 41 (2019). [pp. 363-371] ISSN (format paper): 0211-8572; ISSN (format digital): 2013-9500. DOI: 10.2436/20.2500.01.272. Accés: https://publicacions.iec.cat/repository/pdf/00000269/00000071.pdf e-repositori UPF: http://hdl.handle.net/10230/44143